Spedycja multimodalna

Usługi przewozów multimodalnych
 
   
 
 
 
Dostarczanie autotransportem
 
 
Terminale przeładunkowe
 

Dostarczanie pociągiem
 
 

Multimodalne przewozy – to dostarczanie ładunku do miejsca docelowego, korzystając z różnych środków transportu: okręty, ciężarówki, pociągi, samoloty. Realizując takie przewozy ładunek  przekazywany jest jednemu operatorowi, który uwzgledniając okoliczności dobiera trasę oraz sposób dostarczenia ładunku.

Multimodalne przewozy są najlepsze w przypadku średnich i dużych odległości. Taki sposób przewozu pozwala dostarczyć towar w dowolne miejsce , co byłoby niemozliwe w przypadku jednego rodzaju transportu.
 
Atuty przewozu multimodalnego

Mniejsze kłopoty – Państwo powierzacie nam swój ładunek, a my dostarczamy go przeładowując z jednego środka transportu do drugiego.   Za wszystko odpowiada jeden operator, który dba o niezbędne dokumenty oraz zabezpieczenie towaru.

Szybciej i taniej – planując podróż ładunku, w celu utworzenia najlepszej wersji dostarczenia,  uwzględniamy wiele szczegółów: rodzaj ładunku, miejsce dostarczenia, tempo oraz plusy i minusy każdego rodzaju transportu.

Pewność - „Railana“ ma wielkie doświadczenie w związku z   przewozami  multimodalnymi, współpracuje tylko z pewnymi partnerami jak w kraju tak za granicą. 

Gwarantujemy:

  korzystając ze sprawdzonego schematu logistycznego, zawczasu podamy kalkulację dostraczenia „od drzwi do drzwi“;
 
  ładunek dostarczymy w maksymalnie krótkim czasie;
 
  zadbamy o wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia;
 
  załadujemy, wyładujemy, a w razie potrzeby - zapakujemy ładunek;
 
  zabezpieczymy ładunek na cały okres podróży, bądź na poszczególne odcinki drogi.
 
  odpowiemy na pytania w branży logistyki oraz dokumentacji celnej;
 
  przewieziemy towar na terytorium portu;
 
  podamy kontenery dostawcze albo zaproponujemy ich nabycie;
 
  zaproponujemy wszystkie niezbędne usługi.
 
Doświadczenie

Dostarczenie ładunku zależy od zorganizowanej współpracy wszystkich uczestników procesu. Organizując  multimodalne przewozy  nabyliśmy  doświadczenie i sprawdzonych partnerów. Dlatego uniknęliśmy dodatkowych kosztów i problemów, których doświadczyłby przewoźnik bez praktyki w tej branży.

Spółka „Railana“ – to najwyższy poziom konsekwencji i kompetencji w przewozie ładunków!