Kokia mūsų patirtis?

Dirbdami su daugybe klientų iš skirtingų pasaulio šalių įgijome neįkainojamos patirties, kuri leido mums tapti vienais iš rinkos lyderių Lietuvoje.
 


Pervežame apytiksliai
400 000 tonų
krovinių per metus
 
1 400 klientų, su kuriais
dirbame nuolat pagal
raštišką sutarimąTurime 100 nuosavų
vagonų ir valdome
dar 300 vagonų

 
2017 m. I pusmečio
įmonės apyvartą
sudarė 7 mln. eurų